PROJEKT UNIJNY

Wdrożenie i Certyfikacja Systemu Zarządzania Jakością
 oraz podniesienie atrakcyjności i jakości kształcenia zawodowego.

Uczniowie klasy III Technikum Mechanicznego zakończyli praktykę w Zakładzie Konstrukcji Stalowych  Polimex Mostostal w Rudniku nad Sanem. Praktyka zakończyła się egzaminem ustnym, na którym uczniowie odpowiadali na pytania dotyczące zagadnień realizowanych podczas praktyki. >>>więcej

31.05.2013 r.


Uczniowie klasy III Technikum Przemysłu Drzewnego zakończyli praktykę zawodową w Zakładzie Usługowo-Stolarskim Wolant. Na zakończenie praktyki uczniowie zdawali egzamin ustny ze znajomości zagadnień, które dotyczyły programu praktyki. >>>więcej

31.05.2013 r.


Uczniowie odbywający praktykę zawodową w Zakładzie Usługowo-Stolarskim Wolant w 3 tygodniu praktyki wykonywali prace z zakresu montażu szafek, mocowaniu zawiasów i okuć. Nakładali za pomocą aparatu natryskowego powłokę lakierniczą na elementy drewniane. więcej>>>

23.05.2013 r.


Uczniowie klasy III TPD odbywający praktykę zawodową w Zakładzie Konstrukcji Stalowych Polimex-Mostostal realizują zajęcia zgodnie z programem praktyk. Na wydziale Zaopatrzenia i Gospodarki Materiałowej  zapoznają się z gatunkami stali, zamawianiem materiałów, sprawdzaniem dostaw i funkcjonowaniem magazynu oraz z obiegiem dokumentów magazynowych. >>>więcej

22.05.2013 r.


Uczniowie odbywający praktykę zawodową w Zakładzie Usługowo-Stolarskim Wolant realizują zajęcia zgodnie z programem praktyk. Zadania uczniów polegają na formatowaniu płyt, cięciu i obróbce tarcicy oraz przygotowania do montażu. Opiekę nad uczniami sprawują właściciel zakładu Andrzej Wolak oraz opiekunowie praktyk Mieczysław Karaś i Andrzej Węgliński. więcej>>>

17.05.2013 r.


W Zakładzie Konstrukcji Stalowych Polimex Mostostal klasa III TM odbywają praktyki zgodnie z harmonogramem. Uczniowie klasy zostali podzieleni na 6 trzyosobowych grup, które odbywają zajęcia na poszczególnych działach zakładu. więcej>>>

17.05.2013 r.


Uczniowie klasy III technikum mechanicznego i III technikum przemysłu drzewnego rozpoczęli praktyki zawodowe w zakładach pracy. Uczniowie kształcący się w zawodzie technik mechanik praktykę odbywają w Zakładzie Konstrukcji Stalowych Polimex Mostostal S.A. w Rudniku nad Sanem zaś uczniowie technikum przemysłu drzewnego w Zakładzie Usługowo-Stolarskim Wolant. >>>więcej

06.05.2013 r.


W dniu 1 czerwca uczniowie klasy trzeciej Technikum Mechanicznego przystąpili do ustnego egzaminu podsumowującego czterotygodniowy pobyt na praktyce w zakładzie Polimex Mostostal w Rudniku nad Sanem.

Ich zadaniem było udzielenie odpowiedzi na kilka pytań dotyczących przebiegu praktyki na poszczególnych wydziałach. Przykładowe pytania:

Wymień i omów rodzaje badań nieniszczących.

Wymień zadania działu produkcji.

Wymień zadania technologa.

Metody nanoszenia powłok malarskich występujących w zakładzie.

Metody pomiaru grubości powłok malarskich.

Zasady pakowania i znakowania elementów konstrukcji stalowych.

Metody zabezpieczania powierzchni przed korozją stosowane w zakładzie.

Organizacja działu zaopatrzenia.

Metody spawania stosowane w zakładzie.

Czym zajmuje się dział spawalników.

Wszyscy uczniowie uzyskali pozytywne oceny zaliczenia praktyki zawodowej.

02.06.2012 r.


 W dniu 07 maja 2012 r. uczniowie klas III Technikum Mechanicznego i III Technikum Przemysłu Drzewnego rozpoczęli praktyki zawodowe w zakładach produkcyjnych. W Zakładzie POLIMEX MOSTOSTAL S.A. Zakład Konstrukcji Stalowych w Rudniku nad Sanem praktykę odbywają uczniowie technikum mechanicznego a Zakładzie Usługowo-Stolarskim WOLANT i Przedsiębiorstwie Produkcyjno-Handlowym ACER uczniowie technikum przemysłu drzewnego

Na początku uczniowie zostali przeszkoleni z zasad Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, a następnie zostali zapoznani ze strukturą organizacyjną zakładów, otrzymali harmonogramy według których będą przemieszczać się po odpowiednich wydziałach przez najbliższy miesiąc.

 

Praktyki będą się odbywały wg. poniższego harmonogramu:

1. Dział technologiczny:

-       zapoznanie z dokumentacją technologiczną i jej obiegiem,

-       zapoznanie z metodami wykonywania rysunków założeniowych i wykonawczych,

-       zapoznanie z metodami wykonywania spisów elementów znormalizowanych,

-       zapoznanie ze sposobami opracowywania procesów technologicznych i metodami obliczania      

        kosztów materiałowych i pracochłonności.

2. Dział produkcyjny:

-       zapoznanie z dokumentacją i jej obiegiem w dziale,

-       zapoznanie ze sposobami przygotowania wstępnego materiałów,

-       zapoznanie ze sposobami wykonywania pojedynczych detali (cięcie, obróbka plastyczna,   

        obróbka skrawaniem itp.),

-       zapoznanie ze sposobami składania i łączenia konstrukcji,

-       zapoznanie ze sposobami kontroli między operacyjnej konstrukcji,

3. Dział malarni:

-       zapoznanie z metodami przygotowania powierzchni do nakładania powłok antykorozyjnych,

-       zapoznanie z rodzajami stosowanych powłok antykorozyjnych i sposobami ich nakładania,

-       zapoznanie z metodami kontroli jakości powłok antykorozyjnych.

4. Dział kontroli jakości laboratorium:

-       zapoznanie z dokumentacją odbiorczą produkowanych wyrobów,

-       zapoznanie z metodami badań nieniszczących produkowanych konstrukcji,

-       zapoznanie z metodami kontroli ostatecznej.

5. Zespół Zaopatrzenia i Gospodarki Materiałowej:

-       zapoznanie z gatunkami stali,

-       zapoznanie z zamówieniem materiałów,

-       zapoznanie ze sprawdzaniem dostaw,

-       zapoznanie z funkcjonowaniem magazynu,

-       zapoznanie z obiegiem dokumentów magazynowanych,

6. Dział Głównego Spawalnika:

-       zapoznanie ze sporządzaniem procedur spawalniczych,

-       zapoznanie ze sporządzaniem instrukcji technologicznych spawania.

Zakład POLIMEX MOSTOSTAL S.A. Zakład Konstrukcji Stalowych w Rudniku nad Sanem.


Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe ACER w Rudniku nad Sanem.


Zakład Usługowo-Stolarski WOLANT w Rudniku nad Sanem.

 


Praktyka zawodowa 2011/2012

Materiał nauczania praktyki zawodowej.

Technikum Mechaniczne:

-       zapoznanie z harmonogramem,

-       szkolenie z zakresu bhp o ppoż.,

-       zapoznanie ze strukturą organizacyjną zakładu i obowiązującymi w nim przepisami,

-       zapoznanie z działami, w których odbędzie się praktyka.

2. Dział technologiczny:

-       zapoznanie z dokumentacją technologiczną i jej obiegiem,

-       zapoznanie z metodami wykonywania rysunków założeniowych i wykonawczych,

-       zapoznanie z metodami wykonywania spisów elementów znormalizowanych,

-       zapoznanie ze sposobami opracowywania procesów technologicznych i metodami obliczania kosztów materiałowych i pracochłonności.

3. Dział produkcyjny:

-       zapoznanie z dokumentacją i jej obiegiem w dziale,

-       zapoznanie ze sposobami przygotowania wstępnego materiałów,

-       zapoznanie ze sposobami wykonywania pojedynczych detali (cięcie, obróbka plastyczna, obróbka skrawaniem itp.),

-       zapoznanie ze sposobami składania i łączenia konstrukcji,

-       zapoznanie ze sposobami kontroli między operacyjnej konstrukcji,

4. Dział malarni:

-       zapoznanie z metodami przygotowania powierzchni do nakładania powłok antykorozyjnych,

-       zapoznanie z rodzajami stosowanych powłok antykorozyjnych i sposobami ich nakładania,

-       zapoznanie z metodami kontroli jakości powłok antykorozyjnych.

5. Dział kontroli jakości laboratorium:

-       zapoznanie z dokumentacją odbiorczą produkowanych wyrobów,

-       zapoznanie z metodami badań nieniszczących produkowanych konstrukcji,

-       zapoznanie z metodami kontroli ostatecznej.

6. Zespół Zaopatrzenia i Gospodarki Materiałowej:

-       zapoznanie z gatunkami stali,

-       zapoznanie z zamówieniem materiałów,

-       zapoznanie ze sprawdzaniem dostaw,

-       zapoznanie z funkcjonowaniem magazynu,

-       zapoznanie z obiegiem dokumentów magazynowanych,

7. Dział Głównego Spawalnika:

-       zapoznanie ze sporządzaniem procedur spawalniczych,

-       zapoznanie ze sporządzaniem instrukcji technologicznych spawania.

8. Zakończenie praktyki:

-       rozliczenie uczniów z zakładem,

-       wystawienie oceny końcowej.

 

Uczniowie Technikum Mechanicznego po zakończeniu praktyk będą potrafili:

-       scharakteryzować strukturę organizacyjną zakładu,

-       opracować projekt procesu produkcyjnego w określonym podmiocie gospodarczym,

-       wykorzystać zdobytą wiedzę z przedmiotów zawodowych,

-       opracować dokumentację technologiczną,

-       określić zasady kierowania i zarządzania zakładem,

-       obsłużyć poszczególne stanowiska pracy,

-       dobrać parametry technologiczne wpływające na jakość i ilość wyrobu,

-       dokonać kontroli jakości wyrobów,

-       opracować normy czasowe i materiałowe,

-       określić zdolności produkcyjne poszczególnych stanowisk i wydziałów produkcyjnych,

-       przyjąć i wdrożyć zlecenia produkcji,

-       sporządzić dokumentację wysyłkową,

-       określić ekologiczność procesu produkcji,

-       znać formy organizacyjne zaopatrzenia, magazynowania i zbytu,

-       znać gospodarkę narzędziową i działalność związaną z eksploatacją maszyn stosowanych w zakładzie,

-       stosować w praktyce obowiązujące normy techniczne, przepisy bhp i ppoż.

 

Technikum Przemysły Drzewnego:

-       omówienie programu praktyki,

-       zapoznanie ze strukturą organizacyjną zakładu,

-       zapoznanie z procesem produkcyjnym zakładu,

-       przeszkolenie z zakresu bhp.

2. Lakiernia:

-       zapoznanie z instrukcjami stanowiskowymi,

-       przygotowanie roztworów barwiących,

-       nanoszenie materiałów malarskich i lakierniczych,

-       obsługa urządzeń i linii produkcyjnych.

3. Szlifowanie i polerowanie powłok lakierniczych:

-       zapoznanie z instrukcjami stanowiskowymi,

-       szlifowanie powłok lakierniczych,

-       polerowanie powłok.

4. Montaż:

-       mocowanie i montaż okuć i akcesoriów meblowych,

-       montaż elementów w podzespoły i zespołów w gotowe wyroby,

-       obsługa stanowisk i linii produkcyjnych wg. instrukcji.

5. Tapicerowanie:

-       trasowanie i rozkrój materiałów tapicerskich,

-       szycie materiałów pokryciowych,

-       obsługa stanowisk tapicerskich zgodnie z instrukcją.

6. Stanowisko kontroli technicznej wyrobów gotowych:

-       odbiór techniczny wyrobów gotowych zgodnie z obowiązującymi normami i instrukcjami odbioru.

7. Pakowanie i magazynowanie mebli:

-       ustawianie mebli w magazynie,

-       ustawianie mebli na środkach transportowych,

-       zabezpieczenie mebli na czas magazynowania i transportu.

8. Narzędziownia:

-       rozwieranie i ostrzenie zębów pił,

-       ostrzenie noży strugarskich,

-       łączenie pił taśmowych,

-       klejenie taśm szlifierskich.

9. Zakończenie praktyk:

-       rozliczenie się z zakładem,

-       przystąpienie do egzaminu z zaliczenia praktyk.

  

Uczniowie Technikum Przemysłu Drzewnego po zakończeniu praktyk będą umieli:

-       scharakteryzować strukturę organizacyjną zakładu,

-       opracować projekt procesu produkcyjnego w określonym podmiocie gospodarczym,

-       sporządzić schemat procesu technologicznego dla określonych warunków ekonomicznych,

-       wykorzystać zdobytą wiedzę z przedmiotów zawodowych,

-       przeprowadzić analizę obowiązującej dokumentacji technologicznej,

-       opracować dokumentacje technologiczną,

-       określić zasady kierowania i zarządzania wydziałem w warunkach produkcyjnych

-       dokonać kontroli działów organizacyjno produkcyjnych zakładu,

-       opracować warunki techniczne dla poprawy jakości procesów technologicznych,

-       obsłużyć poszczególne stanowiska pracy, szczególnie wyposażone w nowoczesne maszyny i urządzenie,

-       dobrać i zastosować parametry technologiczne wpływające na jakość wyrobów

-       opracować normy czasowe i materiałowe.

 

ZESPÓŁ SZKÓŁ w Rudniku nad Sanem - Wdrożenie i Certyfikacja Systemu Zarządzania Jakością oraz podniesienie atrakcyjności i jakości kształcenia zawodowego.

Projekt i admin Waldemar Pisarski